Podpora zdravia pre pracovníkov každého veku

Späť
Podpora zdravia pre pracovníkov každého veku
Podpora zdravia pre pracovníkov každého veku

Spoločnosť pripravila program so zameraním na kľúčové témy výživy, fyzickej činnosti a stresu. Súčasne potrebovali vytvoriť čo najpružnejší program, aby bol príťažlivý pre čo najširší okruh pracovníkov. Ako príťažlivé pre starších pracovníkov sa ukázali rozhovory a zdravotný skríning, zatiaľ čo ich mladší kolegovia sa zapájali viac prostredníctvom nástrojov a aplikácií, ktoré im pomáhajú sledovať ich zdravé stravovacie návyky a cvičenie. 

Program bol veľmi úspešný vo zvyšovaní informovanosti o zdravom životnom štýle, v zlepšovaní úrovne fyzickej kondície a dosahovaní zníženia stresu. Určili sa jasné, merateľné ciele pre jednotlivcov i každé pracovisko spolu so zavedením určitej zdravej súťaže!

Prečítajte si viac