Osvedčené postupy

Prečítajte si viac.
Podeľte sa
Maloobchodník zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, z ktorých má 20 % viac ako 57 rokov. Produkčné toky vyžadujú vysokú mieru špecializácie úloh, čo znamená, že nábor a zaškolenie nových zamestnancov sú nákladné. Aby sa zaručila kontinuita produkcie a znížila fluktuácia zamestnancov a aby sa tiež zabránilo strate cenných zručností a skúsenosti, firma zaviedla systém mentoringu.
Šijací závod s 3 000 zamestnancami dostával sťažnosti od zamestnancov na prácu a pracovné podmienky. Pohyby sa opakovali a spôsobovali únavu očí, vystavenie hluku a vibráciám bolo nepretržité. Vzhľadom na to sa kvalita práce znížila a výsledkom boli reklamácie od zákazníkov. Firma sa rozhodla riešiť problémy zlepšením pracovného prostredia.
Malá strechárska firma čelila vysokej miere fyzických zdravotných problémov spôsobených namáhavou prácou vonku. Ako jej zamestnanci starli, traja z desiatich zamestnancov zostávali pravidelne doma z dôvodu práceneschopnosti spôsobenej zranením alebo dlhodobejšími poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Firma si uvedomila, že problém treba riešiť.
Väčšina zamestnancov pracujúcich v maliarskej firme je staršia ako 55 rokov. Vzhľadom na vysokú absenciu z dôvodu chorôb a odchod zamestnancov do predčasného dôchodku čelila firma nedostatku pracovných síl. Firma si uvedomila, že potrebuje začať uskutočňovať program vekového manažmentu, aby podporila svojich starších pracovníkov.