Osvedčené postupy

Prečítajte si viac.
Podeľte sa
Malá organizácia v oblasti starostlivosti o mládež poskytujúca služby sociálnej podpory problémovým mladým ľudom zistila, že jej pracovníci starší ako 50 rokov pravidelne chýbali alebo boli dlhodobo práceneschopní z dôvodu chorobu. V snahe udržať týchto skúsených pracovníkov sa pripravil pilotný projekt s cieľom prepracovať ich role pomocou participatívneho prístupu.
Veľká uhoľná ťažobná spoločnosť zistila medzi pracovníkmi narastajúcu mieru práceneschopnosti z dôvodu choroby a poškodení podporno-pohybovej sústavy. Spoločnosť spustila program zníženia práceneschopnosti z dôvodu choroby a výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy (PPPS) prostredníctvom prevencie. Jeho cieľom bolo tiež zlepšenie zdravotného stavu pracovníkov pomocou informačných činností a činností na podporu zdravia.