Holistické opatrenia so zohľadnením veku

Späť
Holistické opatrenia so zohľadnením veku
Holistické opatrenia so zohľadnením veku

Firma riešila otázky týkajúce sa starnúcej pracovnej sily a súčasne s tým prichádzala so zlepšeniami pre všetkých pracovníkov. Pri dopĺňaní všeobecných opatrení BOZP, napríklad o pravidelné posudzovanie rizika, vytvorenie výboru pre zdravotné otázky a zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre všetkých zamestnancov, sa firma zamerala predovšetkým na ohrozenia a úpravy pre starších pracovníkov. Súčasne iniciovala opatrenia na podporu zdravia, ako sú rozhovory o zdravotných otázkach, podávanie nutrične vyváženej stravy v závodnej jedálni a zabezpečenie fyzioterapie každému, kto mal ťažkosti s chrbtom alebo svalmi. 

Firma dosiahla svoj cieľ ‘nulovej úrazovosti’: v decembri 2013 oznámila nulovú stratu času z dôvodu zranenia počas štyroch rokov. Firma rozšírila program na svoj celý dodávateľský reťazec.

Prečítajte si viac