Hodnotenia rizika so zohľadnením veku

Späť
Hodnotenia rizika so zohľadnením veku
Hodnotenia rizika so zohľadnením veku

Firma uzatvorila partnerstvo na vykonanie podrobného posúdenia rizika s miestnou univerzitou. Výskumní pracovníci pracovali s firmou po dobu šiestich mesiacov, pozorovali pracovníkov, analyzovali ich úlohy a pracovné postupy. Pracovníci boli zapojení do identifikácie riešení. 

Tento participatívny prístup bol nesmierne prospešný, pretože všetci mali spoločnú zodpovednosť za zlepšenie situácie a univerzita dokázala poskytnúť odborné znalosti pri hľadaní uskutočniteľných riešení. Pracovníci dostali nové pomôcky na zníženie fyzickej námahy a boli tiež zaškolení na kancelársku prácu ako alternatívneho typu pracovnej činnosti s cieľom zmierniť pracovnú záťaž.

Prečítajte si viac