3: Pracoviská podporujúce zdravie

3
Pracoviská podporujúce zdravie
 

Ako môžu pracoviská podporovať zdravie

Ako už bolo vysvetlené v predchádzajúcej témeváš zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Ale zamestnávatelia môžu spraviť ešte krok navyše a riešiť zdravie širším spôsobom prostredníctvom podpory zdravia na pracovisku. Jednoducho povedané, znamená to, že podporujú zdravý životný štýl vytvorením pracovného prostredia podporujúceho zdravie a pracovných podmienok priaznivých pre zdravie  

Medzi príklady možností podpory zdravia zamestnávateľom patria:

  • poskytovanie zdravotnej výchovy, školení o témach súvisiacich so zdravím,
  • ponúkanie zdravotného skríningu,
  • zabezpečenie dobrej vyváženosti medzi pracovným a osobným životom, napr. umožnením takých dohôd o pružnom pracovnom čase, ako je domácka práca (teleworking),
  • podporovanie zdravej výživy, napr. poskytovaním zdravej stravy v jedálni,
  • podporovanie fyzickej aktivity napr. vybudovaním spŕch, aby ste si mohli ísť zabehať počas obedňajšej prestávky alebo ponukou finančného príspevku na rekreačné činnosti,
  • podporovanie odborného rastu a
  • organizovanie školení o riadení času.  

Máte nejaké predstavy o spôsoboch, ktorými vám zamestnávateľ môže pomôcť udržať si zdravie? Prečo sa o ne nepodeliť a nepovzbudzovať vášho zamestnávateľa k realizácii programu podpory zdravia na pracovisku?

Čo môžem urobiť pre svoje zdravé starnutie? (Ďalšia časť)

Príklady programov podpory zdravia na pracovisku