1
Starnutie a práca

Táto téma poskytuje informácie o rôznych aspektoch starnutia a jeho možných dopadoch na prácu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pamätajte si