1: Starnutie a práca

1
Starnutie a práca

Čo potrebujem vedieť o starnutí?

Rôzne aspekty starnutia

Starnutie je zložitý a nepretržitý proces, ktorý začína narodením a končí smrťou. Je to viacrozmerný proces biologických, psychologických a sociálnych zmien. Vek človeka je zvyčajne určovaný v rokoch a mesiacoch ( biologický vek), ale vek má aj ďalšie aspekty:

Osoba, ktorá má podľa biologického veku 57 rokov, sa môže cítiť na 50 rokov ( psychologický vek), mať fyzickú kondíciu ako 45-ročný človek ( funkčný vek) a správať sa ako 40-ročný ( sociálny vek).

Zmeny, ku ktorým dochádza s vekom

Ľudia sa s pribúdajúcim vekom menia. Vlastnosti ako múdrosť, strategické myslenie a schopnosť uvažovať sa zvyšujú alebo prvý raz objavia s pribúdajúcim vekom. S vekom pribúdajú aj pracovné skúsenosti a odborné znalosti. Na druhej strane, v dôsledku prirodzeného procesu starnutia dochádza k úbytku niektorých funkčných schopností (najmä fyzických a zmyslových).

Zmeny funkčných schopností podmienené vekom nie sú jednotné, pretože sú ovplyvnené takými rôznymi faktormi ako:

  • vystavenie vplyvom prostredia vrátane vystavenia na pracovisku,
  • genetická predispozícia k ochoreniam,
  • životný štýl (výživa, telesná aktivita, fajčenie a požívanie alkoholu),
  • úroveň vzdelania a sociálno-ekonomický postavenie a
  • pohlavie.

Znamená to, že medzi osobami rovnakého biologického veku môžu byť výrazné rozdiely vo funkčných schopnostiach.

Zmeny súvisiace s vekom a ich význam pre prácu

Súčasťou procesu starnutia sú zmeny funkčných schopností (napríklad strata svalovej sily, zmeny zraku alebo stenčenie kože), ktoré môžu mať vplyv na prácu.

Ďalšia téma podrobnejšie informuje o zmenách podmienených vekom a ich dôsledkoch pre prácu. Tiež tu nájdete prehľad kontrolných opatrení vhodných na použitie na odstránenie alebo minimalizovanie rizík pre starších pracovníkov rovnako ako príklady postupov, ktoré môžu pomôcť organizáciám riešiť na pracovisku zmeny súvisiace s vekom.