Măsuri holistice care iau în considerare vârsta

Înapoi
Măsuri holistice care iau în considerare vârsta
Măsuri holistice care iau în considerare vârsta

Compania a abordat problemele legate de o forţă de muncă aflată în proces de îmbătrânire făcând îmbunătăţiri pentru toţi lucrătorii. În completarea măsurilor SSM generale, precum evaluări de risc periodice, stabilirea unui comitet pentru sănătate şi furnizarea de controale medicale preventive pentru toţi angajaţii, compania a studiat în particular pericolele şi adaptările pentru lucrătorii în vârstă. În acelaşi timp, compania a iniţiat măsuri de promovare a sănătăţii precum seminarii despre problemele de sănătate, oferind mese echilibrate din punct de vedere nutriţional la cantina personalului şi fizioterapie pentru toţi angajaţii cu probleme de spate sau musculare. 

Compania şi-a atins ţinta de „zero accidente”: în decembrie 2013, a raportat 4 ani fără nici un ITM. Compania a extins programul pe întregul său lanţ de furnizori. 

Citește mai multe