Vârstă cronologică

Vârsta cronologică este vârsta unei persoane măsurată în unităţi (de obicei ani) de la naştere până la o dată anume.

Vârsta funcţională

Vârsta funcţională se referă la nivelul de formă funcţional al unei persoane, comparat cu alte persoane de aceeaşi vârstă cronologică sau sex.

Vârsta mediană

Vârsta care împarte o populaţie în două grupuri numeric egale; aceasta înseamnă că jumătate dintre oameni sunt mai tineri decât această vârstă, iar jumătate depăşesc această vârstă. (Sursa)

Vârsta fiziologică

Vârsta fiziologică sau biologică este măsura a cât de bine sau de rău funcţionează corpul în comparaţie cu vârsta cronologică.

Vârsta psihologică

Vârsta psihologică se referă la cât de în vârstă se simte, acţionează sau se comportă o persoană. Este subiectivă şi se bazează pe autoevaluare.

Vârsta socială

Vârsta socială reflectă aşteptările culturale şi sociale referitoare la felul cum oamenii ar trebui să se comporte la o anumită vârstă. Este o estimare a capabilităţilor unei persoane în situaţii sociale prin comparaţie cu standardele normale.