Reabilitarea medicală

Reabilitarea medicală are scopul de a restabili abilitatea funcţională sau mentală şi calitatea vieţii oamenilor cu handicap sau dizabilităţi fizice sau mentale.

Riscuri psihosociale

Riscurile psihosociale sunt acele aspecte ale proiectării şi organizării muncii, ale managementului muncii, precum şi contextul lor social şi de mediu, care au potenţialul de a cauza daune psihologice sau fizice. Probleme precum stresul legat de muncă, violenţa la locul de muncă sau hărţuirea sunt legate de riscurile psihosociale.  (Sursa)

Reabilitarea

Reabilitarea este un proces care are scopul de a-i ajuta pe oameni să atingă şi să îşi menţină nivelurile funcţionale fizice, senzoriale, intelectuale, psihologice şi sociale optime.

Reabilitarea vocaţională

Reabilitarea vocaţională (sau ocupaţională) are scopul de a le permite oamenilor care suferă de un handicap fizic sau mental să depăşească barierele referitoare la accesul la muncă, menţinerea locului de muncă sau întoarcerea la locul de muncă ori altă ocupaţie folositoare.