Managementul vârstei

Managementul vârstei se referă la diversele dimensiuni prin care resursele umane sunt gestionate într-o organizaţie, cu o atenţie explicită acordată îmbătrânirii şi, de asemenea, la managementul general al forţei de muncă aflată în proces de îmbătrânire prin politici publice sau negociere colectivă . (Sursa)

Principiile esenţiale ale managementul vârstei includ: 

  • Accentul pe prevenirea problemelor mai mult decât pe rezolvarea lor reactivă; 
  • Accentul pe întreaga viaţă profesională şi pe toate grupurile de vârstă, nu numai pe lucrătorii în vârstă; şi 
  • O abordare holistică care să cuprindă toate dimensiunile ce contribuie la un management eficace al vârstei.

(Sursa)

Munca sedentară

Munca sedentară se referă la acele activităţi care sunt caracterizate de mişcări minimale şi de un nivel redus de energie investită. Munca sedentară implică adesea că lucrătorul stă jos pentru o lungă perioadă de timp.

Munca durabilă

Munca durabilă de-a lungul întregii vieţi înseamnă adecvarea condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru a sprijini oamenii în vederea angajării şi rămânerii în câmpul muncii pe tot parcursul unei vieţi profesionale extinse. Aceste condiţii permit o potrivire între muncă şi caracteristicile şi circumstanţele individuale de-a lungul întregii vieţi şi trebuie dezvoltate prin intermediul politicilor şi practicilor de la şi din afara locului de muncă. (Sursa)