EIP

EIP, care înseamnă Echipament Individual de Protecţie, se referă la orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător (îmbrăcăminte, căşti, ochelari) pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. Pericolele pentru care se utilizează echipamentul de protecţie sunt fizice, electrice, termice, chimicale, biologice şi particule de substanţe în aer. EIP trebuie folosit atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice sau de protecţie colectivă ori prin proceduri pentru organizarea muncii. (Sursa)

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este o etapă din procesul de management al riscurilor SSM care permite identificarea riscurilor potenţiale şi pericolelor la care este posibil să fie expuşi lucrătorii şi luarea deciziilor cu privire la măsurile de protecţie şi preventive care trebuie implementate. Este un proces dinamic care permite organizaţiilor să implementeze o politică proactivă în ceea ce priveşte managementul riscurilor ocupaţionale.  (Sursa)