Capacitatea de muncă

Capacitatea de muncă  poate fi descrisă drept echilibrul dintre resursele personale şi factorii legaţi de muncă. Capacitatea de muncă este de asemenea influenţată de mediul exterior muncii. Resursele personale includ următoarele elemente: (1) sănătatea şi capacităţile funcţionale; (2) competenţele şi aptitudinile; (3) valorile, atitudinile şi motivaţia. Factorii legaţi de muncă includ conţinutul muncii, mediul de lucru, organizarea muncii şi leadership.  (Sursa)