2: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

2
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Cum pot contribui la crearea unui loc de muncă sigur şi sănătos?

Este obligaţia legală a angajatorului de a consulta lucrătorii şi reprezentanţii acestora şi de a le permite să participe la discuţiile referitoare la toate întrebările care vizează securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv dreptul lucrătorilor sau reprezentanţilor lor de a face propuneri. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii  au dreptul de a cere angajatorului să ia măsuri adecvate şi să facă propuneri pentru diminuarea pericolelor pentru lucrători şi pentru eliminarea surselor de pericol.

Ideal, ar trebui să fiţi implicaţi în procesul de evaluare a riscului şi în deciziile sau îmbunătăţirile şi adaptările necesare. 

Indicarea riscurilor în muncă

Procesele de evaluare a riscurilor vă oferă dvs. şi colegilor oportunitatea de a vă împărtăşi experienţele de la locul de muncă referitoare la:

  • Mediul de lucru; 
  • Felul în care vă este organizată munca; 
  • Orice alte aspecte care pot afecta sănătatea şi securitatea; şi
  • Modalităţile în care riscurile pot fi eliminate sau minimizate.

În plus faţă de participarea la procesul de evaluare a riscului, este de asemenea important să vă împărtăşiţi periodic opiniile referitoare la îmbunătăţirile ce pot fi aduse locului de muncă cu managerul de linie sau reprezentantul lucrătorilor. 

Exemple de bune practici

Pentru a afla mai multe despre felul în care stilul de viaţă influenţează sănătatea, mergeţi la următoarea temă.