Ştiaţi că..?

Este probabil ca abilităţile cognitive precum inteligenţa, cunoştinţele, limbajul şi aptitudinile de rezolvare a problemelor complexe să crească până la vârsta de 60 de ani.
Îmbătrânirea biologică este doar vag asociată cu vârsta unei persoane exprimată în ani. Unele persoane de 80 de ani au capacităţi fizice şi mentale similare multor persoane de 20 de ani.
Deşi unele dintre variaţiile referitoare la sănătatea oamenilor în vârstă reflectă moştenirea lor genetică, cele mai multe sunt datorate mediului lor fizic şi social şi influenţei acestor medii asupra oportunităţilor şi comportamentului faţă de sănătate (dietă, activitate fizică, fumat, consum de alcool).
Până în 2060, grupul cu cea mai mare creştere din populaţia UE va fi cel cu vârsta de peste 80 de ani.
Speranţa de viaţă la naştere în Europa este în prezent cea mai ridicată în Spania (83.2 ani), Italia (82.9 ani) şi Cipru (82.5 ani). În Malta, oamenii pot spera că îşi vor petrece cea mai mare parte a vieţilor lor bucurându-se de o stare bună de sănătate (72.7 ani pentru femei şi 71.6 ani pentru bărbaţi).
La nivel mondial, numărul de oameni cu vârsta de 60 de ani sau mai mult a fost de 605 milioane în 2000, estimându-se că acest număr va creşte la 2 miliarde până în 2050. Aceasta echivalează aproape cu întreaga populaţie a Chinei, SUA, Rusiei şi Japoniei împreună.
close
Sursa
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.