2: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

2
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Îmbătrânirea şi sănătatea şi securitatea în muncă

Dreptul la un mediu de lucru sigur şi sănătos

Este dreptul vostru de a putea să lucraţi într-un mediu de lucru sănătos şi sigur fără a fi discriminaţi pe criterii de vârstă, gen sau dizabilitate (citiţi mai multe). Angajatorul vostru are obligaţia legală de a evalua riscurile de securitate şi sănătate şi, în cazul în care este nevoie, de a adapta munca la persoană, luând în considerare capacităţile sale în schimbare.

Aceasta înseamnă că anumite schimbări ale capacităţii funcţionale care au legătură cu vârsta trebuie luate în considerare în evaluarea riscurilor şi abordate prin intermediul măsurilor corective la locul de muncă.

Îmbătrânirea şi evaluarea riscurilor

Următoarele pericole trebuie luate cu prioritate în considerare, printre altele, din cauza schimbărilor capacităţilor funcţionale:

  • Pericole de natură ergonomică precum mişcări repetitive, manipulări manuale, poziţii dificile, inconfortabile, poziţii statice;
  • Lucrul în schimburi;
  • Medii de lucru fierbinţi, reci sau zgomotoase, vibraţii; şi
  • Lucrul la înălţime. 

Citiţi mai multe despre evaluările de risc aici.

Pe baza rezultatelor evaluării de risc, este posibil să fie nevoie de adaptări ale locului de muncă, astfel încât solicitările locului de muncă să se potrivească mai bine cu capacităţile în schimbare şi cu starea de sănătate.

Exemple de adaptări:

  • Adaptări ale echipamentelor existente sau furnizarea de echipamente noi pentru a elimina sau reduce manipulările manuale, mişcările repetitive şi forţate, posturile dificile;
  • Furnizarea de staţii de lucru ajustabile pentru a se potrivi tuturor utilizatorilor de toate vârstele care lucrează la ele;
  • Schimbarea periodică a activităţilor (rotaţia activităţilor);;
  • Automatizarea activităţilor de rutină sau monotone;
  • Modificarea programului de lucru în schimburi; şi
  • Ajustarea iluminatului.

Aici (modul specialişti SSM) puteţi citi mai multe despre felul în care schimbările legate de vârstă pot afecta capacităţile funcţionale ale unui lucrător şi cum poate fi abordat acest aspect la locul de muncă. 

Cum pot contribui la crearea unui loc de muncă sigur şi sănătos? (Următoarea secţiune)