4: Powrót do pracy

4
Powrót do pracy
 

W jaki sposób praca może mi pomóc w powrocie do zdrowia?

Praca może pomóc w powrocie zdrowia 

Jeśli masz za sobą problemy ze zdrowiem lub kontuzję, możesz skorzystać na szybkim powrocie do pracy, oczywiście w miarę swoich fizycznych możliwości i pod warunkiem, że jest to bezpieczne. Praca może mieć charakter terapeutyczny i pomóc w powrocie do zdrowia. Poza tym, im dłużej nie pracujesz, tym trudniej będzie Ci wrócić do pracy, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym, i tym większe szanse, że Twoja niezdolność do pracy będzie miała charakter długotrwały.

Proces powrotu do pracy

„Powrót do pracy” to proces, który wprowadza w życie koncepcję, że  bezpieczna i wartościowa praca stanowi część procesu, jakim jest powrót do zdrowia. Powodzenie takiego programu zależy od wielu osób, ale to Twoja postawa jest najważniejsza.

Głównym celem takiego programu jest umożliwienie Ci powrotu do pracy lub podjęcie innej  pracy. Jednakże, w okresie powrotu do zdrowia nie zawsze możliwe jest  wykonywanie tych samych zadań i ponoszenie tej samej odpowiedzialności, co przed absencją. Aby umożliwić Ci powrót do pracy, konieczna może być zmiana stanowiska, organizacji lub warunków pracy.  

Oto, co może zrobić Twój pracodawca, aby pomóc Ci wrócić do pracy:

  • dostosować stanowisko pracy
  • zapewnić pomoc techniczną
  • umożliwić stopniowy powrót do pracy (np. poprzez wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze godzin)
  • umożliwić wyjścia z pracy ze względu na leczenie lub terapię
  • zmodyfikować zadania (np. poprzez przypisanie niektórych zadań, z których wykonaniem Ty masz trudności, innemu pracownikowi)
  • zmienić charakter wykonywanej przez Ciebie pracy

Jaka jest moja rola w procesie powrotu do pracy? (kolejny rozdział)