3: Miejsca pracy promujące zdrowie

3
Miejsca pracy promujące zdrowie
 

W jaki sposób miejsca pracy mogą promować zdrowie?

Jak zostało wyjaśnione w poprzedniej części przewodnika,  na pracodawcy spoczywa obowiązek zadbania o bezpieczne i przyjazne dla zdrowia środowisko pracy. Pracodawcy mogą jednak pójść o krok dalej i zająć się kwestiami zdrowotnymi  w sposób kompleksowy, m.in. poprzez promocję zdrowia w miejscu pracy. Tacy pracodawcy promują zdrowy styl życia poprzez zapewnianie takiego środowiska i warunków pracy, które jest twórcze dla zdrowia.  

Pracodawcy mogą promować zdrowie m.in. poprzez: 

  • oferowanie pracownikom sesji edukacyjnych i szkoleń na temat zdrowia i powiązanych z nim tematów
  • zapewnianie pracownikom dostępu do regularnych badań diagnostycznych
  • umożliwienie pracownikom zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, np. umożliwienie pracy zdalnej (telepracy)
  • zachęcanie pracowników do rozwoju zawodowego
  • promocję zdrowej diety (np. poprzez oferowanie zdrowej żywności na stołówce) oraz aktywności fizycznej (np. poprzez udostępnienie pryszniców, dzięki czemu pracownicy mogą podjąć aktywność podczas przerwy obiadowej i/lub np. dojechać do pracy na rowerze
  • organizację szkoleń z zarządzania czasem.

Czy masz pomysł na to, w jaki sposób  Twój pracodawca mógłby Ci pomóc zadbać o Twoje zdrowie?  Warto się nim podzielić i zachęcić pracodawcę do wdrożenia programu promocji zdrowia w Twoim miejscu pracy. 

Co mogę zrobić, aby zdrowo się zestarzeć? (Kolejny rozdział)

Przykłady programów promocji zdrowia w miejscu pracy.