2: Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

2
Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku
 

Starzenie się a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Prawo do bezpiecznego i przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy

Masz prawo do pracy w miejscu bezpiecznym i twórczym dla zdrowia, nie będąc przy tym dyskryminowanym ze względu na wiek, płeć czy też posiadaną niepełnosprawność (dowiedz się więcej na ten temat). Pracodawca ma obowiązek dokonać oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników a także dostosować pracę do aktualnych potrzeb, możliwości i zmieniających się  zdolności do jej wykonywania przez pracownika.  

Oznacza to, że niektóre zmiany zdolności funkcjonalnych powinny być wzięte pod uwagę podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego i wdrażania ewentualnych działań naprawczych. 

Starzenie się a ocena ryzyka 

Poniższe czynniki zasługują na szczególną uwagę podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego u osób doświadczających zmian zdolności funkcjonalnych:

  • zagrożenia o charakterze ergonomicznym, takie jak wykonywanie powtarzalnych ruchów, ręczne przenoszenie ciężarów oraz utrzymywanie niewłaściwej, niewygodnej lub statycznej postawy
  • praca w trybie zmianowym 
  • gorące, zimne i głośne środowiska pracy, a także drgania
  • praca na wysokościach

Więcej informacji na temat oceny ryzyka zawodowego znajdziesz tutaj.

Dostosowanie miejsca pracy

W oparciu o wyniki oceny ryzyka zawodowego, pracodawcy mogą być zmuszeni wprowadzić zmiany w miejscu pracy po to, by jak najlepiej zareagować na zmianę zdolności i stanu zdrowia pracowników. 

Przykłady takich dostosowań:

  • dostosowanie wykorzystywanego sprzętu i/lub zapewnienie nowego, aby ograniczyć lub wyeliminować konieczność ręcznego przenoszenia ciężarów, wykonywania dynamicznych i powtarzalnych ruchów lub utrzymywania niewłaściwej postawy ciała
  • zapewnienie regulowanych stacji roboczych, aby odpowiadały one potrzebom obsługujących je osób, niezależnie od ich wieku
  • rotacja zadań
  • automatyzacja zadań rutynowych i jednostajnych
  • wprowadzenie i/lub modyfikacja planu pracy zmianowej
  • dostosowanie oświetlenia

Tutaj (moduł dla eksperta ds. BHP i/lub lekarza medycyny pracy) znajdziesz informacje o tym, jak związane z wiekiem zmiany mogą wpływać na zdolności funkcjonalne pracownika, jego zdolność do wykonywania pracy oraz o tym, jakie środki zaradcze (np. związane z zarządzaniem kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia w pracy) mogą zostać podjęte w miejscu pracy.

Jak mogę pomóc w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy? (Kolejny rozdział)