4: Powrót do pracy

4
Powrót do pracy

Jaka jest moja rola w procesie powrotu do pracy?

Poznaj swoje prawa 

Na Twoim pracodawcy spoczywa obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników oraz ciągłego i świadomego uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że pracodawcy muszą podjąć odpowiednie środki, aby umożliwić osobie z niepełnosprawnością dostęp do zatrudnienia i pracy. 

Warto znać swoje prawa i zapoznać się z polityką powrotu do pracy swojej firmy na wypadek choroby lub kontuzji.

Znaczenie współpracy

Udany powrót do pracy zazwyczaj wymaga współpracy pomiędzy Tobą, pracodawcą, podmiotem świadczącym usługi zdrowotne a także osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bhp oraz zdrowiem w pracy. Twój pracodawca powinien współpracować z Tobą i Twoim lekarzem, albo inną osobą odpowiedzialną za Twoje zdrowie, aby opracować taki plan powrotu do pracy, który będzie uwzględniał Twoje aktualne zdolności do wykonywania pracy.

Jeśli przebywasz na dłuższym zwolnieniu lekarskim, postaraj się utrzymywać kontakt ze swoim pracodawcą od samego początku zwolnienia poprzez:

  • regularny kontakt telefoniczny lub mailowy
  • wykazywanie zainteresowania tym, co dzieję się w pracy 
  • ustalenie tego, które szczegóły dotyczące Twojej choroby lub niepełnosprawności mogą zostać przekazane kolegom i koleżankom z pracy, a które pozostaną poufne

Aktywne uczestnictwo w procesie powrotu do pracy oraz motywacja do powrotu do aktywności zawodowej tak szybko, jak tylko jest to zalecane, to ważne czynniki, od których zależy powodzenie Twojego programu powrotu do pracy.

Przykłady dobrych praktyk