Czy wiesz, że...?

Bardziej prawdopodobne jest to, że wypadek przy pracy przydarzy się młodszemu pracownikami, natomiast skutki wypadków na ogół są dużo bardziej poważne (czasami nawet śmiertelne) dla starszych pracowników.
W 2014 r. najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób starszych ( wieku 55-64 lat) w UE odnotowano w Szwecji (74%), Niemczech (65,5%) i Estonii (64%).
W ciągu najbliższych 50 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie zmaleje o niemal 42 miliony (czyli tyle, ile wynosi prawie cała populacja Hiszpanii).
Największym problemem dla pracowników powyżej 55. roku życia w Europie jest to, że bywają wykluczani ze szkoleń i traktowani stereotypowo przez młodszych współpracowników oraz nie mają możliwości stopniowego przechodzenia na emeryturę.
Prawie 1 na 5 pracowników powyżej 50. roku życia nie wierzy, że będzie w stanie wykonywać tę samą pracę w wieku 60 lat.
Ponad 60 procent osób powyżej 50. lat czuje się tak samo sprawnie, jak na wcześniejszych etapach swojego życia.
close
Źródło
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.