1: Starzenie się, a praca

1
Starzenie się, a praca

Co muszę wiedzieć o starzeniu się?

Różne aspekty starzenia się

Starzenie się jest procesem złożonym i stałym, zaczyna się w momencie naszego urodzenia a kończy, gdy umieramy. Proces ten jest wielowymiarowy i obejmuje zmiany o charakterze biologicznym, psychicznym i społecznym. Wiek danej osoby zazwyczaj definiuje się w latach i miesiącach ( wiek kalendarzowy), ale obejmuje on także inne aspekty:

Osoba w wieku kalendarzowym 57 lat może czuć się jak 50-latek ( wiek psychiczny), być w formie 45-latka ( wiek funkcjonalny) i zachowywać się jak 40-latek ( wiek społeczny).

Zmiany zachodzące z wiekiem

Wraz z upływem lat ludzie się zmieniają. Z wiekiem pojawiają się i kształtują takie cechy jak mądrość, zdolność strategicznego myślenia, refleksji, itd. Z wiekiem ludzie nabierają także doświadczenia oraz nabywają fachowej wiedzy. Z drugiej strony, niektóre zdolności funkcjonalne (głównie fizyczne i sensoryczne) słabną w wyniku naturalnych procesów starzenia się.

Zmiany zdolności funkcjonalnych związane z wiekiem nie są jednolite, ponieważ wpływ na nie ma szereg różnych czynników, jak na przykład:

  • narażenia środowiskowe, w tym te znajdujące się w miejscu pracy
  • genetyczna skłonność do zachorowań
  • styl życia (dieta, aktywność fizyczna, palenie papierosów i spożywanie alkoholu)
  • wykształcenie i status społeczno-ekonomiczny 
  • płeć

Oznacza to, że pod względem zdolności funkcjonalnych pomiędzy osobami w tym samym wieku kalendarzowym mogą występować znaczące różnice.

Zmiany związane z wiekiem i ich wpływ na pracę

Częścią procesu starzenia się są zmiany w zdolnościach funkcjonalnych (takie jak redukcja siły mięśni, zaburzenia narządu wzroku, ścieńczenie skóry), które mogą wpływać na wykonywaną pracę.

Kolejny temat dotyczy zmian zachodzących z wiekiem i ich wpływu na zdolność do wykonywania pracy. Obejmuje on także przegląd środków prewencji, które można wdrożyć, aby wyeliminować albo zminimalizować zagrożenia dla starszych pracowników. Poza tym, znaleźć w nim można przykłady praktyk, które mogą  być pomocne w radzeniu sobie ze zmianami związanymi z wiekiem w miejscu pracy.