2
Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

Poznaj powiązania pomiędzy starzeniem się a bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, jaki może być Twój wkład w stworzenie odpowiedniego, twórczego dla zdrowia, miejsca pracy. 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Pamiętaj