2: Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

2
Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

Zródła

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut BadawczyProblemy zdrowotne pracowników starszych. (URL)  

Rząd RPWyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. (URL)  

EU-OSHA, Safe start – Starsi pracownicy. (URL)  

EU-OSHAZarządzanie BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej. (URL)  

Akademia Rozwoju Filantropii w PolsceAktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, 2010. (URL)  

Pracodawcy RPJak stawić czoła wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa, 2011. (URL)  

ENWHP, Choroby przewlekłe a miejsce pracy. Poradnik, 2012. (URL)

ENWHP, Zdrowa praca w starzejącej się Europie – strategie i instrumenty dla przedłużenia życia zawodowego (j. ang) , 2006. (URL

EU-OSHA, Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego: „BHP a pracownicy w starszym wieku”. Rehabilitacja i powrót do pracy: analiza systemów i programów na poziomie Unii Europejskiej (j. ang), 2016. (URL)

Eurofound, Piąte badanie warunków pracy w Europie – 2010, 2010. (URL)

EuroHealthNet, Zdrowe starzenie się (j. ang). (URL

European Parliament, Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy  w odniesieniu do grup wrażliwych (j. ang), 2011. (URL

Eurostat, Strona internetowa: Struktura i starzenie się populacji (j. ang), 2015. (URL

WHO, Czynniki ryzyka dla utraty zdrowia przez starszych pracowników (j. ang). (URL)