Visste du at…?

Yngre arbeidstakere har større sannsynlighet for å bli utsatt for en ulykke, men eldre arbeidstakere kan rammes av flere alvorlige skader og dødsulykker.
I 2014 var Sverige det land i EU med høyest sysselsetting blant folk mellom 55 og 64 år (74,0%), fulgt av Tyskland (65,6%) og Estland (64,0%).
I løpet av de neste 50 årene forventes den europeiske befolkningen i arbeidsdyktig alder å minske med nærmere 42 millioner. Dette tilsvarer nesten hele Spanias befolkning.
Det som er vanskeligst å takle for arbeidstakere over 55 år i Europa, er utestengning fra opplæring, negativ stereotypering blant deres yngre kolleger og mangel på mulighet for å trappe ned gradvis.
Nesten 1 av 5 arbeidstakere over 50 år tror ikke at de vil være i stand til å gjøre samme jobb når de er 60.
Over 60% av folk som er over 50 år, føler seg i like god form som de alltid har gjort.
close
Kilde
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.