Tilpasning av arbeidssituasjonen

Tilbake
Tilpasning av arbeidssituasjonen
Tilpasning av arbeidssituasjonen

Problemene ble fastsatt gjennom vurdering av individuelle arbeidsstasjoner og arbeidsorganisering. Selskapet involverte også en ekstern konsulent for å observere arbeidsplassen og foreslå bedre måter å arbeide på. Arbeidsgiveren investerte i nye, støysvake maskiner og bedre belysning. Organiseringen av arbeidet ble bedret for å redusere den fysiske belastningen.

Ikke bare gikk fraværet ned, presisjonen og produktkvaliteten økte på grunn av bedret lyssetting og klager fra arbeidstakere og kunder minsket med 70%.

Les mer