Sunne arbeidsplasser for alle aldre
En flerspråklig veiledning om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen for en arbeidsstyrke i aldring
Start tour
Hvordan fungerer denne e-guiden?
Vennligst velg din profil:
I am a employer
Jeg er arbeidsgiver
I am a worker
Jeg er arbeidstaker
I am a HR Manager
Jeg er HR-leder
I am an OSH Professional
Jeg er HMS-medarbeider
Close tour
Dette er en kort veiledning som hjelper deg med å navigere gjennom web-sidene.
Er du arbeidsgiver, arbeidstaker, HR-leder eller HMS-medarbeider?
På denne siden kan du velge din profil.

Om denne e-guiden

close

Velkommen!

I hele Europa utgjør eldre en stadig større andel av befolkningen. Det fører til at gjennomsnittsalderen til arbeidsstyrken stiger og at folk må stå lenger i jobb. Dette gir stort behov for å

  • skape trygge og gode arbeidsforhold gjennom hele livet
  • sikre sunn aldring slik at folk fortsatt har god helse ved slutten av yrkeslivet

Denne e-guiden gir praktisk informasjon, tips og eksempler på at arbeidsstyrken stadig blir eldre, og til de mulighetene dette gir. Den viser også hvordan du kan løse utfordringer knyttet til aldring på arbeidsplassen.

Innholdet i e-guiden er tilpasset fire forskjellige målgrupper; arbeidsgivere, arbeidstakere, HR-ledere og HMS-medarbeidere (inkludert arbeidstakernes tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og andre som jobber med HMS). Gjennom e-guiden kan du veksle mellom de ulike målgruppeprofilene.

Hopp over
Volgende »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Dette er en kort veiledning som hjelper deg med å navigere gjennom web-sidene.
First of all, you have to select your country (and language).
Hopp over
Volgende »
Er du arbeidsgiver, arbeidstaker, HR-leder eller HMS-medarbeider? Select your profile to access to your specific content.
Hopp over
Volgende »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
Hopp over
Volgende »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!