Program for alderstilpasset ledelse

Tilbake
Program for alderstilpasset ledelse
Program for alderstilpasset ledelse

Dette gjorde bedriften:

  • Innførte individuell karriereplanlegging og utviklingssamtaler med alle arbeidstakere over 55 år. Målet var å kunne legge jobben til rette for hver enkelt ved å identifisere deres behov. 
  • Satte yngre og eldre arbeidstakere i to-spann for gjensidig overføring av kunnskap og erfaring. Målet var å øke kompetansenivået i begge grupper. 
  • Lærte opp ledelsen i aktiv alderstilpasset ledelse med en ekstern leverandør av HMS-tjenester som også hjalp til med å støtte eldre arbeidstakere og diskutere helseproblemer relatert til arbeidet deres.

Programmet virket fordi det så på forhold ved eldre arbeidstaker fra mange ulike sider; deres opplæringsbehov, risikoene de var eksponerte for og støtten de trengte. Og viktigere; programmet påviste verdien ved eldre arbeidstakere ved å legge vekt på deres erfaring. Som resultat av programmet kunne bedriften melde om en 50% reduksjon i sykefravær. Eldre arbeidstakere kunne fortsette å stå i jobb lenger, noe som førte til høyere pensjonsalder.

Les mer