Nye ferdigheter og roller

Tilbake
Nye ferdigheter og roller
Nye ferdigheter og roller

Å yte omsorg for familier i vanskelige situasjoner krever en god blanding av tekniske og mellommenneskelige ferdigheter. Arbeidet kan være isolert og utsette arbeidstakere for tung følelsesmessig belastning. I tillegg er det begrenset med karrieremuligheter innen dette omsorgsyrket. Selskapet utviklet en opplæringsordning for arbeidstakere der de skulle lære nye ferdigheter, med det mål å bli Life Coach.

Life Coach-prosjektet hadde to mål: det ene var å gi familie-assistenter de kommunikasjonsferdigheter de trengte for å takle kravene i deres nye rolle. Det andre var å gi dem en formelt anerkjent kvalifikasjon. 

Les mer