Mentorordninger

Tilbake
Mentorordninger
Mentorordninger

Selskapet etablerte en innsatsgruppe med ansvar for å fremme en kultur for likeverd basert på en mentorordning. Ved å fremme likeverd mellom arbeidstakerne, skulle mentorordningen sikre at overføring av kunnskap hjalp yngre arbeidstakere å verdsette eldre kollegers erfaring. Arbeidstakere i alle aldre og på alle nivåer ble derfor inkludert og oppmuntret til å dele all kunnskap, inkludert «fakta-kunnskap» samlet opp gjennom lang tids erfaring. Alle de involverte i mentorordningen sjekket jevnlig med ledelsen for å sikre at ordningen innfridde forventningene. Den åpne kommunikasjonen var spesielt viktig for å bedre arbeidsmoralen og for å verdsette hverandres kompetanse og roller.

Takket være denne ordningen meldte eldre arbeidstakere om bedre selvfølelse med yngre kolleger, og mer forståelse for hvorfor noen oppgaver ble tildelt etter kriterier om fysisk styrke. Avgjørende var det at innføringen av fleksitid for folk over 55 ikke førte til noen negativ stemning på arbeidsplassen. Yngre arbeidstakere følte at de lærte nyttige ferdigheter av eldre kolleger, hvilket gjorde dem mer effektive og ga dem bedre balanse mellom jobb og privatliv. Kompetansehevingen i selskapet resulterte i økt intern mobilitet (endringer i arbeidsroller og ansvar), bedret evne til å holde på arbeidstakere og sikret kontinuitet.

Les mer