1: Aldring og arbeid

1
Aldring og arbeid
 

Hvorfor er aldring relevant for arbeid?

Europas befolkning eldes

Befolkningen i hele EU og EØS er blitt eldre: andelen eldre  vokser raskere enn andelen i de yngre aldersgruppene. Innen 2080, vil det være omtrent dobbelt så mange personer som er 65 år  eller eldre i forhold til idag, og de vil utgjøre en tredjedel av Europas befolkning. 

Grafen under  viser hvordan gjennomsnittsalderen har steget betydelig i løpet av de siste tiårene og at den vil fortsette å stige..  

Medianalder: EU-gjennomsnitt mellom 1960 og 2060  

At snittet  av befolkningen stadig blir eldre går hånd i hånd med aldring av arbeidsstyrken. Færre unge mennesker gjør sin entré på arbeidsmarkedet, mens andelen eldre arbeidstakere (55-64 år gamle) øker.

Alderssammensetning i den yrkesaktive delen av befolkningen (1990-2060) 

Med en økende andel «eldre arbeidstakere» blir det stadig viktigere  å tenke på aldring ved arbeidsplassen og forstå forholdet mellom arbeid og alder. I løpet av de siste årene har mange land hevet pensjonsalderen og leter nå etter måter som kan bidra til å holde folk  lenger i arbeid. Et økende  antall personer vil måtte stå i arbeid  lenger enn hva tilfelle er idag. Det å ivareta god helse på arbeidsplassen er derfor viktigere enn noen gang.

Les mer om aldring (neste del)