2: Gode arbeidsplasser hele livet

2
Gode arbeidsplasser hele livet

Hvordan kan jeg bidra til å skape en sikker og god arbeidsplass?

Det er arbeidsgivers juridiske plikt å rådføre seg med arbeidstakere eller deres tillitsvalgte og la dem ta del i diskusjoner om alle spørsmål vedrørende sikkerhet og helse på jobb. Arbeidstakeres eller deres tillitsvalgtes har rett til å fremme forslag. HMS-representanter har rett til å be arbeidsgiver treffe passende tiltak og å fremme forslag om å redusere eller fjerne kilder som kan medføre fare for arbeidstakerne.  

Helst burde du være involvert i risikovurderingsprosessen og i avgjørelser om hvordan forbedringer og nødvendige tilpassinger skal gjennomføres. 

Å identifisere  risikoer på arbeidsplassen

Risikovurderingsprosessen gir  deg og dine kolleger anledningen til å dele  førstehånds erfaringer om

  • ditt arbeidsmiljø
  • måten arbeidet ditt er organisert på
  • eventuelle andre saker som kan påvirke helse og sikkerhet
  • hvordan risikoer kan elimineres eller minimeres.

I tillegg til å ta del i risikovurderingsprosessen, er det også viktig å dele dine oppfatninger av og ideer om hvordan arbeidsplassen kan forbedres med din arbeidsleder eller tillitsvalgte.

Eksempler på god praksis.

For å lære om hvordan livsstil påvirker helsen, ta en titt på neste tema.