4: Tilbake i arbeid

4
Tilbake i arbeid
 

Hvordan kan arbeid hjelpe meg å bli bedre?

Arbeid kan bidra til bedre helse   

Hvis du på god vei med å komme deg etter en sykdom eller skade, kan du ha fordel av å komme deg tilbake i arbeid så snart det er fysisk mulig. Å være i arbeid kan i seg selv være god  terapi og ha en oppbyggende effekt. Jo lenger du er uten arbeid, jo vanskeligere er det å komme tilbake, både fysisk og psykisk og jo høyere er dine sjanser for å utvikle uførhet.

Tilbake-i-arbeidsprosess

En plan for å vende tilbake i arbeid er basert på ideen om  at et meningsfylt og sikkert arbeid er del av en prosessen som kan bidra til friskmelding. Det involverer flere aktører, og du spiller en nøkkelrolle i denne prosessen.

Det primære mål i en "tilbake-i-arbeid" plan er å hjelpe deg med å komme tilbake til din opprinnelige jobb. Det er imidlertid ikke alltid mulig å gjenoppta de samme oppgaver og ansvar etter en rekonvalesensperiode. Din arbeidsgiver må derfor foreta rimelige tilpasninger på arbeidsplassen for å hjelpe deg til å komme i arbeid. Disse tilpasningene kan være:

  • Tilpasninger av arbeidsstasjonen.
  • Tekniske hjelpemidler.
  • Tilpasset  arbeidstid (f.eks. fleksitid eller deltid).
  • Å kunne ta fri for medisinsk behandling eller rådgivning.
  • Omfordeling av oppgaver (f.eks. omfordele oppgaver du ikke lenger  kan utføre til en annen arbeidstaker).
  • Omforming av jobben.

Hva er min rolle i tilbake-i-arbeidsprosessen? (neste del)