1: Aldring og arbeid

1
Aldring og arbeid

Hva trenger jeg å vite om aldring?

Forskjellige aspekter ved aldring

Aldring er en kompleks og kontinuerlig prosess som begynner med fødsel og slutter med død. Det er en  prosess som innebærer både biologiske, psykologiske og sosiale endringer. En persons alder defineres vanligvis i år og måneder ( kronologisk alder), men det er også andre aspekter ved alder:

En person som er 57 år gammel i henhold til hans eller hennes kronologiske alder, kan føle seg som en 50-åring ( psykologisk alder), være i form som en 45-åring ( funksjonell alder) og oppføre seg som en 40-åring ( sosial alder).

Endringer som inntreffer med aldring

PFolk forandrer seg når de blir eldre. Egenskaper som klokskap, strategisk tenking og vurderingsevne kan utvikle seg eller først komme til syne med alderen. Arbeidserfaring og ekspertise akkumuleres også med alder. På den andre siden vil noen funksjoner (primært fysiske og sanserelaterte) forringes som resultat av den naturlige aldringsprosessen.

Funksjonelle endringer som følge av alder påvirkes av ulike faktorer som

  • miljøeksponering, inkludert eksponeringer på arbeidsplassen
  • genetisk anlegg for sykdom
  • livsstil (kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol)
  • utdannelsesnivå og sosioøkonomisk status, og
  • kjønn.

Dette betyr at det kan være betydelige funksjonelle forskjeller mellom individer ved samme kronologiske alder.

Aldersrelaterte endringer og deres relevans for arbeid

Som del av aldringsprosessen, inntreffer funksjonelle endringer (som redusert muskelstyrke, endringer i synet eller tynnere hud), som kan påvirke arbeidet.

Det neste temaet gir mer informasjon om endringer som følge av alder og hva disse kan bety for jobben. Her vil du også finne en oversikt over tiltak som kan iverksettes for å fjerne eller minimere risiko for eldre arbeidstakere. I tillegg finner du eksempler på praksis som kan hjelpe virksomheter med  å takle aldersrelaterte endringer ved arbeidsplassen.