4: Tilbake i arbeid

4
Tilbake i arbeid

Hva er min rolle i tilbake-i-arbeidsprosessen?

Kjenn dine rettigheter 

Din arbeidsgiver er juridisk forpliktet til å likebehandle alle arbeidstakere og til å utvise rimelig imøtekommenhet mot uføre personer. Dette innebærer at arbeidsgiveren må iverksette egnede tiltak for å sette en person med uførhet i stand til å utføre arbeid.

Det er viktig at du kjenner dine rettigheter og sørger for at du er kjent med ditt selskaps strategi for å folk tilbake i arbeid i tilfelle du selv utvikler en sykdom eller påføres en skade.

Viktig å samarbeide

En vellykket tilbakeføring  til jobben involverer vanligvis samarbeid mellom deg, din arbeidsgiver, din medisinske rådgiver og en HMS-representant. Din arbeidsgiver bør samarbeide med deg og din lege eller annen rådgiver innen helsevesenet for å sette opp en tilbake-i-arbeidsplan basert på hva du er i stand til å gjøre.

Hvis du er langtidssykemeldt, forsøk å holde kontakten med din arbeidsgiver helt fra starten av. Dette kan innebære:

  • Å ringe eller sende eposter jevnlig. 
  • Be om å bli oppdatert om hva som skjer på jobben.
  • Kom til enighet om hvilke detaljer om din sykdom eller uførhet som arbeidsgive kan være åpen om med dine kolleger, og hva som skal forbli konfidensielt. 

Generelt er din aktive deltakelse i tilbake-i-arbeidsprosessen en viktig faktor for å lykkes med å komme tilbake i arbeid så snart det er tilrådelig.

Eksempler på god praksis.