Helhetlige alderssensitive tiltak

Tilbake
Helhetlige alderssensitive tiltak
Helhetlige alderssensitive tiltak

Bedriften tok tak i tematikk som gjelder en aldrende arbeidsstyrke, samtidig som de gjorde forbedringer for samtlige arbeidstakere. De supplerte generelle HMS tiltak, som jevnlige risikovurderinger, etableringen av en helsekomité og innførte forebyggende helsesjekk for alle ansatte, men bedriften fokuserte spesielt på risikoer og tilpasninger for eldre arbeidstakere. Samtidig innførte de helsefremmende tiltak, som foredrag om helserelatert tematikk, tilbud om ernæringsbalanserte måltider i kantinen for ansatte og fysioterapi for alle med rygg- eller muskelproblemer.

Bedriften oppnådde sitt mål om «null ulykker»: i desember 2013 kunne bedriften melde om fire år uten noe tidstap relatert til skade. Bedriften utvidet programmet til hele sin leverandørkjede.

Les mer