God praksis

Les mer
Del
En butikkeier har over 600 ansatte, hvorav 20% er over 57 år. Oppgavene krever en høy grad av spesialisering, noe som gjør det dyrt å rekruttere og lære opp nye arbeidstakere. For å sikre både kontinuitet og redusere gjennomstrømning av ansatte og for å unngå svinn av verdifull kompetanse og erfaring, innførte selskapet en mentorordning.
En sømfabrikk med 3000 ansatte fikk klager fra de ansatte på arbeidet og arbeidsforholdene. Bevegelsene var repetitive og belastende for synet, og arbeidstakerne var kontinuerlig eksponert for lyd og vibrasjoner. På grunn av dette gikk kvaliteten i arbeidet ned, hvilket resulterte i klager fra kundene. Selskapet bestemte seg for å ta tak i problemene ved å bedre arbeidsmiljøet.
En liten takbedrift hadde problemer med høy forekomst av fysiske helseproblemer på grunn av tungt arbeid utendørs. Skader og delvis kroniske muskel- og skjelettplager holdt jevnlig tre av ti arbeidstakere hjemme og sykemeldt. Bedriften forstod at de måtte ta tak i problemet.
Flertallet av arbeidstakerne ved en malingfabrikk var over 55 år. Høyt sykefravær og flere førtidspensjonerte gjorde bedriften bekymret for mangel på arbeidskraft. Bedriften bestemte seg for å innføre en aktiv seniorpolitikk.