God praksis

Les mer
Del
I en liten velferdsorganisasjon som arbeider med sosiale støttetjenester for ungdom med problemer, hadde arbeidstakere over 50 år jevnlig fravær eller langtidssykemelding. I et forsøk på å beholde disse erfarne arbeidstakerne, ble det startet et pilotprosjekt der deres roller ble omformet gjennom deltakertilnærming.
Et stort kullgruveselskap avdekket økende sykefravær og muskel- og skjelettplager blant sine arbeidstakere. Selskapet startet et program for å redusere sykefravær og forekomster av muskel- og skjelettplager gjennom forebygging. Programmet skulle også bedre arbeidstakernes helse gjennom bevisstgjøring og helsefremmende aktiviteter.