2: Gode arbeidsplasser hele livet

2
Gode arbeidsplasser hele livet
 

Aldring og helse og sikkerhet på arbeidsplassen

En rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø

Du har rett til å arbeide i et sunt og sikkert arbeidsmiljø uten å bli diskriminert på grunn av din alder, kjønn eller uførhet (les mer). Din arbeidsgiver har en juridisk forpliktelse til å vurdere sikkerhet- og helserisiko og om nødvendig tilpasse arbeidet til den enkelte ved å ta hans eller hennes endrende arbeidskapasitet i betraktning.

Det betyr at  endringer i funksjonell kapasitet som følge av alder må tas med i betraktning ved risikovurderinger. Evt. må det gjøres tilpassinger på arbeidsplassen.

Aldring og risikovurdering

Bi.annet må følgende typer risikoer vurderes nøye på grunnlag av i aldersrelaterte endringer i funksjonell kapasitet:

  • Ergonomiske risikoer, som oppstår ved ensidige belastninger, manuell håndtering og ubekvemme arbeidsstillinger.
  • Skiftarbeid./ turnus.
  • Varmt, kaldt eller støyende arbeidsmiljø.
  • Å arbeide i høyden.

Les mer om risikovurdering her.

Basert på resultatene fra risikovurderinger, kan tilpassinger være nødvendig for å matche arbeidsoppgaver med arbeidstakerens endrede helsetilstand.

Eksempler på tilpasninger er:

  • Å tilpasse eksisterende utstyr eller fremskaffe nytt utstyr for å eliminere eller redusere manuell håndtering, gjentakende tunge løft eller ubehagelige arbeidsstillinger.
  • Fremskaffe justérbare arbeidsstasjoner som kan passe alle brukere i alle aldre.
  • Jobbrotasjon.
  • Å automatisere rutiner eller monotone oppgaver.
  • Å endre skiftmønstre.
  • Å justere lyssetting.

Her (HMS-medarbeiders modul) kan du lese mer om hvordan arbeidsrelaterte endringer kan virke inn på en arbeidstakers funksjonelle kapasitet og hvordan dette kan håndteres på arbeidsplassen.

Hvordan kan jeg bidra til å skape en sikker og god arbeidsplass? (Neste del)