Alderssensitive risikovurderinger

Tilbake
Alderssensitive risikovurderinger
Alderssensitive risikovurderinger

Bedriften inngikk et samarbeid med et lokalt universitet for å utføre en detaljert risikovurdering. Forskere samarbeidet med bedriften i seks måneder, observerte arbeidstakerne og analyserte oppgavene og arbeidsrutinene. Arbeidstakerne var involvert i utformingen av løsningene.

Denne tilnærmingen var svært gunstig, ettersom alle delte ansvaret for å forbedre situasjonen, og universitetet hadde ekspertise til å finne løsninger som kunne fungere. Arbeidstakerne fikk nytt utstyr for å redusere den fysiske belastningen, og de fikk også opplæring i kontorarbeid som en alternativ type arbeid for å lette arbeidsbelastningen.

Les mer