1
Aldring og arbeid

Dette temaet handler om ulike sider ved det å bli eldre og de konsekvenser det kan  ha på arbeidsplassen. 

Vil du vite mer?

Ha i bakhode