Å fremme helse for arbeidstakere i alle aldre

Tilbake
Å fremme helse for arbeidstakere i alle aldre
Å fremme helse for arbeidstakere i alle aldre

Selskapet utformet et program for å fokusere på nøkkeltema som kosthold, fysisk aktivitet og stress. Samtidig måtte de gjøre programmet så fleksibelt som mulig for å tilpasse det til flest mulig arbeidstakere. Foredrag og helsesjekk viste seg å være attraktivt for eldre arbeidstakere, mens deres yngre kolleger i større grad benyttet apper som hjalp dem å spore og følge med på sine spise- eller treningsvaner.

Programmet var svært vellykket med hensyn til å skape økt bevissthet om sunn livsstil og få folk til å komme i bedre form, og folk meldte om stressreduksjon. Det ble satt klare, målbare målsettinger for både individer og hvert arbeidssted i kombinasjon med innføring av  enkelte "sunnhets" konkurranser.

Les mer