Sunne arbeidsplasser for alle aldre

En flerspråklig veiledning om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen for en arbeidsstyrke i aldring

Om denne e-guiden

X

Velkommen!

I hele Europa utgjør eldre en stadig større andel av befolkningen. Det fører til at gjennomsnittsalderen til arbeidsstyrken stiger og at folk må stå lenger i jobb. Dette gir stort behov for å

  • skape trygge og gode arbeidsforhold gjennom hele livet
  • sikre sunn aldring slik at folk fortsatt har god helse ved slutten av yrkeslivet

Denne e-guiden gir praktisk informasjon, tips og eksempler på at arbeidsstyrken stadig blir eldre, og til de mulighetene dette gir. Den viser også hvordan du kan løse utfordringer knyttet til aldring på arbeidsplassen.

Innholdet i e-guiden er tilpasset fire forskjellige målgrupper; arbeidsgivere, arbeidstakere, HR-ledere og HMS-medarbeidere (inkludert arbeidstakernes tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og andre som jobber med HMS). Gjennom e-guiden kan du veksle mellom de ulike målgruppeprofilene.