4: Re-integreren

4
Re-integreren

Wat is mijn rol in het re-integratieproces?

Ken je rechten 

Je werkgever is wettelijk verplicht om alle werknemers gelijk te behandelen – ook op basis van leeftijd - en om redelijke aanpassingen door te voeren voor personen met een handicap of chronische ziekte. Dat betekent dat werkgevers passende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap toegang hebben tot en kunnen deelnemen aan het werk. 

Het is belangrijk om je rechten te kennen en ervoor te zorgen dat je goed op de hoogte bent van het re-integratiebeleid van het bedrijf waar je werkt, voor het geval je ziek wordt of een ongeval krijgt.

Het belang van samenwerking

Een geslaagde terugkeer naar het werk is idealiter het resultaat van een goede samenwerking tussen jou, je werkgever, je zorgverlener en de gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordiger. Je werkgever dient samen met jou en je arts of andere zorgverlener een plan uit te werken om je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. 

Als je langdurig met ziekteverlof bent, is het belangrijk om vanaf het begin contact te houden met je werkgever. Dat betekent dat je:

  • regelmatig belt of mailt; 
  • vraagt om op de hoogte te worden gehouden van wat er op het werk gebeurt;
  • afspraken maakt over welke informatie over je ziekte of arbeidsongeschiktheid met je collega's mag worden gedeeld en wat vertrouwelijk moet blijven. 

Actief deelnemen aan het re-integratieproces en gemotiveerd blijven om zo snel als reëel haalbaar weer aan de slag te gaan zijn belangrijke factoren voor een vlotte terugkeer naar het werk.

Voorbeelden van goede praktijken