1: Vergrijzing van de beroepsbevolking

1
Vergrijzing van de beroepsbevolking

Waarom is vergrijzing relevant voor het werk?

Mensen in Europa worden steeds ouder

De Europese bevolking vergrijst: het aandeel ouderen neemt sneller toe dan de jongere leeftijdscategorieën. Tegen 2080 zullen er bijna twee keer zoveel 65-plussers zijn dan nu en zullen zij een derde van de Europese bevolking uitmaken. 

Onderstaande grafiek toont hoe de mediane leeftijd de afgelopen decennia is gestegen en naar verwachting zal toenemen.

Mediane leeftijd: EU gemiddelde tussen 1960 en 2060

Naast de vergrijzing van de bevolking wordt ook de beroepsbevolking steeds ouder. Er komen minder jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl het aandeel oudere werknemers (55-67 jaar) toeneemt.

Leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking (1990-2060)

Met een toenemend aandeel ‘oudere werknemers’, wordt het steeds belangrijker om na te denken over vergrijzing op het werk en meer in het bijzonder over het verband tussen werk en leeftijd. De afgelopen jaren werd de pensioenleeftijd in verschillende landen verhoogd. Bedrijven en werknemers in die landen moeten nu op zoek naar manieren om iedereen gezond en veilig aan het werk te houden. Steeds meer mensen zullen langer moeten werken. Gezond blijven op het werk is dus nog nooit zo belangrijk geweest

In Nederland wordt in deze context de term ‘duurzame inzetbaarheid’ gebruikt. Het gaat hierbij om de match tussen enerzijds de capaciteiten en vaardigheden die je hebt en anderzijds de capaciteiten en vaardigheden die organisaties nodig hebben. Hierbij hebben specifieke (leeftijds-) doelgroepen specifieke behoeften.

Meer lezen over ouder worden (volgend onderdeel).