2: Gezond werk, voor alle leeftijden

2
Gezond werk, voor alle leeftijden
 

Bronnen

Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWebsite: Op weg naar duurzame inzetbaarheid. (URL

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, Risicobeoordeling- Rollen en verantwoordelijkheid, factsheet 80. (URL

EU-OSHA, OSH wiki, OSH management and organisation. (URL

Eurofound, Sustainable work over the life course: concept paper, 2015. (URL)

Eurofound, Sustainable work – the future of working life in Europe,  2015. (URL)

INQA, WAI Netzwerk, WAI Online Questionnaire. (URL

ILO, Independent evaluation of the ILO's strategy for coherent decent work policies, 2014. (URL

R Sabates and C Hammond, The impact of lifelong learning on happiness and well-being, 2008. (URL)