e-gids over veilig en gezond werk voor alle leeftijden
Start tour
Hoe werkt deze e-gids?
Kies uw profiel:
I am a employer
Ik ben werkgever
I am a worker
Ik ben werknemer
I am a HR Manager
Ik ben HR-manager
I am an OSH Professional
Ik ben Arbo-professional
Close tour
In deze korte handleiding leert u hoe u door de website kunt navigeren.
Bent u een werkgever, een werknemer, een HR-manager of een Arbo-professional?
Op deze pagina kunt u uw profiel selecteren.

Over deze e-gids

close

Welkom!

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Zorg dragen voor duurzame inzetbaarheid (een blijvende match tussen vraag en aanbod van menselijk kapitaal) is dus van groot belang. Het is daarom belangrijk om:

  • veilige en gezonde werkplekken te creëren voor werknemers van alle leeftijden,
  • ervoor te zorgen dat mensen hun pensioen in goede gezondheid bereiken.

Deze e-gids bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreëerd. Er wordt ook aangegeven hoe leeftijd gerelateerde uitdagingen kunnen worden aangepakt op het werk.

De inhoud van de e-gids is afgestemd op vier doelgroepen: werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals (waarmee in deze gids ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld). U kunt overal in deze e-gids wisselen tussen deze vier doelgroepen.

OVERSLAAN
Weiter »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
In deze korte handleiding leert u hoe u door de website kunt navigeren.
First of all, you have to select your country (and language).
OVERSLAAN
Weiter »
Bent u een werkgever, een werknemer, een HR-manager of een Arbo-professional?Select your profile to access to your specific content.
OVERSLAAN
Weiter »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
OVERSLAAN
Weiter »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!