2: Gezond werk, voor alle leeftijden

2
Gezond werk, voor alle leeftijden

Ouder worden en veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk, een gedeelde verantwoordelijkheid

Je hebt het recht om op een veilige en gezonde plek te kunnen werken zonder te worden gediscrimineerd op grond van je leeftijd, geslacht of handicap (meer lezen). Je werkgever is bij wet verplicht om de risico's voor de veiligheid en de gezondheid te beoordelen en het werk indien nodig aan te passen, rekening houdend met veranderende capaciteiten van de werknemer. Als werknemer heb je (volgens dezelfde Arbowet) ook verplichtingen: je moet bijvoorbeeld de beschikbaar gestelde hulpmiddelen gebruiken en je werkgever inlichten over opgemerkte risico’s. 

Bij de risicobeoordeling moet dus ook rekening worden gehouden met mogelijke veranderingen in de functionele capaciteiten die te wijten zijn aan het ouder worden en moet in overleg met werknemer en werkgever bekeken worden met welke maatregelen die veranderingen kunnen worden aangepakt. 

Ouder worden en risicobeoordeling 

Hieronder vind je  enkele voorbeelden van gevaren waar extra aandacht aan moet worden besteed vanwege leeftijd gerelateerde veranderingen:

  • ergonomische gevaren, zoals herhaalde bewegingen, tillen, ongemakkelijke werkhoudingen, statische werkhoudingen;
  • werk in ploegendiensten;
  • warme, koude of lawaaierige werkomgevingen, trillingen;
  • werken op hoogte. 

Klik hier voor meer informatie over risicobeoordelingen

Aanpassingen aan de werkplek

De resultaten van de risicobeoordeling zullen uitwijzen of er aanpassingen van de werkplek nodig zijn om de eisen van het werk beter af te stemmen op de veranderende capaciteiten en gezondheidstoestand.

Enkele voorbeelden van mogelijke aanpassingen zijn:

  • het aanpassen van bestaande hulpmiddelen of het aanbieden van nieuwe hulpmiddelen om handmatig tillen, repetitieve bewegingen, bewegingen die veel kracht kosten en ongemakkelijke werkhoudingen te vermijden of te beperken;
  • het aanbieden van werkplekken die kunnen worden aangepast aan gebruikers van alle leeftijden;
  • het regelmatig afwisselen van taken (taakroulatie);
  • het automatiseren van eentonige of routinetaken;
  • het aanpassen van ploegendiensten;
  • het bijstellen van de verlichting.

Hier (in de module voor Arbo-professionals) kom je meer te weten over hoe leeftijd gerelateerde veranderingen de functionele capaciteiten van een werknemer kunnen beïnvloeden en hoe daarmee kan worden omgegaan op het werk.

Hoe kan ik zelf bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde werkplek? (Volgend onderdeel)