Ontwikkeling van individuele plannen op maat

Terug
Ontwikkeling van individuele plannen op maat
Ontwikkeling van individuele plannen op maat

Het programma was specifiek gericht op werknemers van 50 jaar en ouder die regelmatig afwezig waren of gedurende een langere periode afwezig waren geweest. De werknemers die eraan deelnamen, hadden een  gesprek met hun leidinggevenden (aan de hand van een daartoe ontwikkeld sjabloon) om de goede en de slechte aspecten van hun rol vast te stellen. Samen met de personeelsdienst ontwikkelden zij nieuwe functiebeschrijvingen die beter waren afgestemd op hun capaciteiten, en kregen zij opleidingen op de werkvloer. Werknemers die vooral de sociale aspecten van hun rol waardeerden, kregen bijvoorbeeld een rol waarin zij instonden voor de contacten met de cliënten, terwijl anderen zich eerder konden bezighouden met planning of beveiliging. 

Van de zes werknemers die deelnamen aan het programma, gingen er vijf  aan de slag in een nieuwe rol die zij samen met de personeelsdienst hadden uitgewerkt. Bovendien daalde het verzuim met 48%. Doordat de werknemers zich konden toespitsen op die aspecten van hun functie die hen bevielen, nam de totale tevredenheid onder de werknemers aanzienlijk toe, maar verbeterde ook de ervaring van de cliënten.

Meer lezen